İletişim

S.S. 851 SAYILI ENEZ YAğLI TOHUMLAR
TARIM SATIş KOOPERATİFİ'NDEN

Kooperatifimizin 2018/2019 işyılı Tahmil-Tahliye Hamaliye işi 20 Temmuz 2018 Cuma günü saat 11.00'de kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle kooperatifimiz idare binasında aşağıdaki şartlar ile yapılacaktır.
1- Teklif mektupları 20 Temmuz 2018 Cuma günü saat 10:00 'a kadar kooperatimize teslim edilecektir.
2- Hamaliye işinin geçici teminatı 7.500,00 TL.(Yedibinbeşyüz TL.) Olup, 20 Temmuz 2018 tarihine kadar kooperatif veznesine nakit olarak yatırılacaktır.
3- Hamaliye işi Enez Merkez ve Hasköy daimi alım yerlerinde Ayçiçek, Hububat ürünü mübayaası ile sevkiyatı, her türlü gıda ve levazım ihtiyaç maddelerinin depolanması ve sevkiyatı konularını içermekte olup, yüklenici tamamını yerine getirmeyi taahhüt eder.
4-Tekliflerde 1 Ton emtianın hamaliye ücreti belirtilecek olup,belirtilen fiyat üzerinden Kanuni vergiler kesilerek kalan net miktar üzerinden ödeme yapılacaktır.
5- Teklif mektubunda belirtilen fiyat bir yıl süreyle geçerli olacak, kesinlikle herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
6-Hamaliye işi ile ilgili şartname Kooperatifimizden temin edilebilir.
7- Kooperatifimiz ihale kanununa tabi olmadığından Hamaliye işini verip vermemekte veya dilediğine vermekte serbesttir.
İlgililere duyurulur.

YÖNETİM KURULU